یافتن پست: #6600cc

ⓖⓘⓢⓞⓞ
آروم و عادی
ⓖⓘⓢⓞⓞ
@zhale
اینم توت فرنگی که میخواستی {-125-}{-125-}

㋡☾✴GhaZaLi ✴☽㋡
مهربون
㋡☾✴GhaZaLi ✴☽㋡

زمان همه چیز را ثابت می کند

زمان ثابت می کند که برای چه کسانی ارزش داشته ای

در این زمان بی حوصلگی ها اگر کسی جویای حال دلت بود

یقین بدان فرشته ایست از سوی خداوند که برای آرامشت آمده

اگر بود،اگر داشتید،روی چشمانتان نگهش دارید

""و خوشبحال من که شما فرشته های نازنین را در زندگیم دارم""

خدایا شکرت

که اطرافم را پر از انسان های شاد و مثبت اندیش کرده ای...

خدایا امروز عنایتی فرما

و گره ای از گره های زندگی دوستانم بگشا ....

㋡☾✴GhaZaLi ✴☽㋡
مهربون
㋡☾✴GhaZaLi ✴☽㋡

راهکارهای جذب انرژی مثبت:

روز خود را با دعا و شکرگذاری شروع کن

همان طور با دیگران رفتار کن که دلت می خواهد با تو رفتار شود

درهر وضعیتی فقط و فقط جنبه مثبت را ببین

از کنترل کردن همه چیز دست بردار

زندگی پر از صلح و صفا را تجسم کن

نگران آینده نباش

از دلخوری دست بردار

اوقاتی را در طبیعت سپری کن

در مقابل دیگران جبهه نگیر

خلا را در وجودت احساس کن

باید یاد بگیریم استاد تغییر باشیم، نه قربانی تقدیر/ در بازی زندگی اگر عوض نشویم، تعویض می شویم

ⓖⓘⓢⓞⓞ
آروم و عادی
ⓖⓘⓢⓞⓞ
امروز یه روز مهم واسه فیسکده بود {-137-}

یه روزی که یه اتفاق مهم افتاد {-90-}
@yalda1@baran@aram@ermiya@shaniz@matineh@mahdikhosravi@hadis
من یه ساله شدم تو فیس {-88-}{-90-}{-96-}{-94-}
http://uupload.ir/files/oze3_capture.png
㋡☾✴GhaZaLi ✴☽㋡
مهربون
㋡☾✴GhaZaLi ✴☽㋡

مهربان بودن مهمترین قسمت انسان بودن است …

㋡☾✴GhaZaLi ✴☽㋡
مهربون
㋡☾✴GhaZaLi ✴☽㋡

دوستی های دیرینه معنای زندگی اند....
هرکجا هستی باش...
به یادت حس خوبی دارم...


@tabassom
هــ ـلـــ ـنــ ـا
آروم و عادی
هــ ـلـــ ـنــ ـا
cc @ggisoo @Aram @yalda1 @baran @shaniz @tummy32 @active @matineh @aroom-23 @Amin3904

ســــــلااااااام{-142-}

دوســــتاي گــلم {-41-}

 از پـيام هاي تبـــريكاتون سپاســگزارم{-21-}

شــايد ي جـــورايي ايــنجا بــرا هـممــون خــونــــه دوم باشــه (حداقل برا من اينجوريه){-41-}

خــوشــحالم كه اين خــونواده خــوب رو دارم{-115-}

ان شاالله همـــيشــه خــوب و خــوش باشـــيد{-137-}

دوســـتتـــــون دارم{-168-}


Screenshot_۲۰۱۵-۰۵-۲۸-۱۵-۰۵-۱۶-1.png
ⓖⓘⓢⓞⓞ
آروم و عادی
ⓖⓘⓢⓞⓞ
 

هلن جووونم تولدت مبارک باشه عزیزم {-49-}
 

ایشالا به همه ی آرزو های خوشگلت برسی {-41-}


و 120 ساله شی{-90-}


@ermiya 
ⓖⓘⓢⓞⓞ
آروم و عادی
ⓖⓘⓢⓞⓞ
دخملم اینجوری خوشتیپ می شه {-137-}
ⓖⓘⓢⓞⓞ
آروم و عادی
ⓖⓘⓢⓞⓞ
لباس شب عروسی تزئین شده با خزهای رنگی
لباس پشمی
ⓖⓘⓢⓞⓞ
آروم و عادی
ⓖⓘⓢⓞⓞ
دوستت دارم ولی اصلا نمیدانم چرا؟
آه... این بی پاسخی دیوانه تر کرده مرا

عقل را مامور کردم پاسخی پیدا کند
گفت معذور است از فهمیدن دیوانه ها

حال این دیوانه را دیوانه میفهمد فقط
عشق جز دیوانه بازی نیست! آن هم بی هوا!

من نمی ترسم... تو با من دل به دریا می زنی؟؟
شک نکن دیوانه جان! من می روم تو با من بیا...


ⓖⓘⓢⓞⓞ
آروم و عادی
ⓖⓘⓢⓞⓞ
باید بخرم با تو همه ی ثانیه ها را

رفتم بفروشم کمِ کم کلیه ها را


چشمان خطرناک شما بیمه ندارند

بیرون نرو تا جور نکردم دیه ها را  

هــ ـلـــ ـنــ ـا
آروم و عادی
هــ ـلـــ ـنــ ـا
بـــــــــﺎﻧﻮ

ﺑـــــﻪ ﻣـــــﺮﺩﯼ ﺩﻝ ﺑﺒﻨﺪ ڪﻪ ﺍﺯ ﻋﻼﻗﻪ ﺍﺵ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﻄﻤﺌﻨیی...

ﻗﺎﻧﻮﻥ ِ ﺭﺍﺑﻄـــــﻪ ﻫﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺳـــــﺖ :

ﻣــــــــــﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﺷـــــﻖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷـــــﺪ ...

ﻣــــــــــﺮﺩ ﺍﺳﺖ ڪﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍیﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﺗﻼﺵ ڪﻨﺪ ...

ﻣــــــــــﺮﺩ ﺍﺳـــــﺖ ڪﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﻧﯿﺎﺯ ِ ﺑﻪ ﺗـــــﻮ ...

ﻣـــــﺮﺩ ﺍﺳﺖ ڪﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺠـــــﻨﮕﺪ !!

ﺗﻮ ﭼﺮﺍ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍی ڪﻨﺞ ﺍﺗﺎﻕ ﻭ ﺯﺍﻧﻮﻫﺎﯾـــــﺖ ﺭﺍ ﺑﻐﻞ ﮔـــــﺮﻓﺘﻪ ای؟؟

ﻭ ﺍﺷڪ ﻣﯿﺮﯾﺰیﻭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾـــــﺖ ﺭﺍ ﺁﺗﺶ ﻣﯿﺰﻧــی, ﻫــــــــــﺎﻥ؟

ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟـــــﺖ ﺍﺳﺖ ﻣﮕـــــﺮ؟ ! ؟

ﺍﯾﻨڪﻪ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴی ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍی..

ﺍﯾﻨڪﻪ ﻣﯿﻨﻮﯾﺳی ﺩﯾﮕـــــﺮ ڪﺸﺶ ﻧﺪﺍﺭی...

ﺍﯾﻦ ﻓﺎﺟـــــﻌﻪ ﺍﺳﺖ!!!

ﻣﯿﻔﻬـــــﻤی؟ ﻓﺎﺟــــــــــﻌﻪ ...!!

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾـــــﺖ، ﺑﻬـــــﺘﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫـــــﺎﯾﺖ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ...

ﺣﺎﻻﺳـــــﺖ ڪﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻨﺪی...

ﺣﺎﻻﺳـــــﺖ .ڪﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻫﺎ ﺑﺎﺷیﻭ ﺁﺯﺍﺩ ...

ﺣﺎﻻﺳـــــﺖ ڪﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺧـــــﺘﺮﺍﻧگی کنی !!

ﻧﻪ ڪﻪ ﻫﻤـــــﻪ ﺭﺍ ﺧـــــﻂ ﺑﺰنی ﻭ ﺑﻨﺸﯿنی ڪﻨﺞ ﺍﺗﺎﻕ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺧﺮﺍﺵ دهی و زار بزنی برای نداشتن

ﻣﺮﺩی ڪﻪ ﺣﻮﺍﺳﺶ ﻫـــــﻢ ﺑـــــﻪ ﺗـــــﻮ ﻧﯿﺴﺖ!!

ﺑﺮﮔـــــﺮﺩ ﺑﺎﻧـــــﻮ ...

ﺑﺮﮔـــــﺮﺩ ﺑـــــﻪ ﺯﻧﺪگی.....


هــ ـلـــ ـنــ ـا
آروم و عادی
هــ ـلـــ ـنــ ـا
دانلود آهنگ ماه بانو به نام ما را بس

همچو خورشید به عالم نظری مارا بس
نفس گرم و دل پر شرری مارا بس

خنده درگلشن گیتی به گل ارزانی باد


همچو شبنم به جهان چشم تری مارا بس
همچو شبنم به جهان چشم تری مارا بس

گرچه دانم که میسر نشود روز وصال
گرچه دانم که میسر نشود روز وصال

در شب هجر امیده سفری مارا بس
در شب هجر امیده سفری مارا بس

اگر از دیده ی کوته نظران افتادی
اگر از دیده ی کوته نظران افتادی


نیست غم صحبت صاحب نظری مارا بس
نیست غم صحبت صاحب نظری مارا بس


در جهانی که نباشد ز کسی نام و نشان
در جهانی که نباشد ز کسی نام و نشان


قدسی از گفته شیوا اثری مارا بس
قدسی از گفته شیوا اثری مارا بس

همچو خورشید به عالم نظری مارا بس
نفس گرم و دل پر شرری مارا بس
در شب هجر امیده سفری مارا بس
در شب هجر امیده سحری مارا بس


http://www.toomusic.ir/download-new-music-mah-banoo-band-ma-ra-bas/


ⓖⓘⓢⓞⓞ
آروم و عادی
ⓖⓘⓢⓞⓞ
کاش میشد مرد

مثل راه رفتن

خوابیدن

خرید کردن

کاش میشد خواست

و مرد...
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

جستجوهای ذخیره شده